Vyhledávání v plemenné knize

Původ

1037 Ontario v.d.Buitenweg
1999, Vr.
shetland pony
107,97,144,15
Ursela v.d.Herdershoeve
2004, Běl.
shetland pony
103,94,125,13
Ferry v.Bentjes
n/z
shetland pony
Kilby v.d.buitenweg
n/z
shetland pony
Charmeur v.d.bloemhof
n/z, Vr.
shetland pony
Lori v.h.molenven
n/z
shetland pony
Alert p.v.st.henro
n/z
shetland pony
Cita v.bentjes
n/z
shetland pony
Charmeur v.d.bloemhof
n/z, Vr.
shetland pony
Ursela v.d.Stoommolen
n/z
shetland pony
Newton v.Dorpzicht
n/z
shetland pony
Jacintha v.st.geerhof
n/z
shetland pony
Adam v.Spuitjesdom
1986
shetland pony
Elien v.d.ysselhof
n/z
shetland pony
Orion v.d'oeveren
n/z
shetland pony
Phacelia s.v.st.henro
n/z
shetland pony
Weststar v.st.de hoeve
n/z
shetland pony
Roseel of transy
n/z
shetland pony
Newton v.Dorpzicht
n/z
shetland pony
Jacintha v.st.geerhof
n/z
shetland pony
Marlando v.Stal Volmoed
n/z
shetland pony
My Fly v.Bunswaard
n/z
shetland pony
Rosson of Transy
1970
shetland pony
Fluke of Marshwood
1971
shetland pony
Pegassus of Netherley
n/z
shetland pony
Wivrojan v.d.vennen
n/z
shetland pony
Vorden Buddleia
1982
shetland pony-mini typ
Chatsworth Blossom
n/z
shetland pony
Youri v.d.plak
n/z
shetland pony
Zola v.d.roomberg
n/z
shetland pony